Covid-19 info

Tiltak angående Covid-19 på Jemtegård Feriesenter

Vi viser til Helsenorge og Fjord Kommune sine retningslinjer angående Covid-19